ทำไมเราจึงฝันร้าย

ทำไมเราจึงฝันร้าย

ฝันร้ายบ่อย

ฝันร้ายบ่อยเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง?

1.ฝันร้ายเป็นลางบอกเหตุ เป็นความเชื่อของโบราณมีทั้งดีและไม่ดี

2.การมีประจำเดือน จะมีอิทธิพลกับ ความฝัน ของผู้หญิงบางคน

3.ยารักษาโรค ยาที่ออกฤทธิ์กับสารเคมีในสมองและยาเสพติดมัก รวมถึงแอลกอฮอล์

4.การนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลต่อเซลล์สมอง แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดว่า พฤติกรรมการนอนน้อยจะทำให้ฝันร้าย

5.ฝันร้ายบ่อยๆ จิตใต้สำนึก จะส่งสิ่งเตือนใจ มาให้ผู้ฝันในรูปของความฝันที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

รูปภาพโดย Wario Girl – deviantart