ฝันว่าตกบันได

อ่านแล้ว 4,320 ครั้ง

ฝันว่าตกบันได ผลคำทำนายฝัน

ฝันว่าตกบันได

 

คนที่ฝันว่าตกบันได ตามตำราโบราณทำนายฝันว่า สิ่งที่คิดหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่ จะมีอุปสรรค หรือจะได้รับความเดือดร้อนภายในครอบครัว แต่หากฝันว่าขึ้นบันได ขึ้นเขา ทางชัน สิ่งที่กำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จ

ดวงความรัก

คนที่ฝันว่าตกบันได ความรักจะมีเกณฑ์ไม่สมหวังดั่งใจปรารถนา จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามา ให้ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

ดวงการเงิน การงาน

คนที่ฝันว่าตกบันได หน้าที่การงานจะมีอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องาน หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ให้วางแผนรับมือให้ดี

ฝันว่าตกบันไดเลขเด็ด
24,28,68,448,248