ฝันซ้อนฝันคืออะไร

อ่านแล้ว 22,320 ครั้ง

ฝันซ้อนฝันคืออะไร

ฝันซ้อนฝัน

ฝันซ้อนฝัน ฝันว่าตัวเองฝัน แบบสมจริงมากไม่รู้ตัวว่าฝันอยู่ ฝันแล้วตื่นในความฝัน หมายถึงอะไร มีลางบอกเหตุอะไรหรือไม่

– ฝันซ้อนฝันเกิดจากจิตใต้สำนึก ไม่คลายคลื่นออกไป คล้ายๆคอมพิวเตอร์ที่ปิดเครื่องไม่สนิทฝันซ้อนฝันไม่มีนัยยะ หรือลางบอกเหตุ

ฝันซ้อนฝันเลขเด็ด

ข้อมูลที่มา http://dreamstop.com/dream-symbol-dream-within-dream/